СУ Христо Ясенов - Етрополе
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02605-2015-0001статус: приключена

Ежедневна доставка на приготвена храна за ученици на СОУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-27 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-17 15:30:00