Обединено училище Христо Ботев - село Каспичан

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9089713статус: затворена

Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект ОбУ „Христо Ботев”, с. Каспичан

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-01 08:23:56