Обединено училище Христо Ботев - село Каспичан

Доставки на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ„Христо Ботев” село Каспичан” през учебната 2015/2016г.

Дата и час на публикуване: 2015-09-25 10:40:50Последна промяна: 2015-10-07 13:53:27
Статус: затворена

Доставки на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ„Христо Ботев” село Каспичан” през учебната 2015/2016г. по обособени позиции:

Позиция 1: „Осигуряване на закуски за учениците от подготвителна група и I-IV клас от ОУ„Христо Ботев”  през учебната 2015/2016г.“;

Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VI клас, обучаващи се целодневно в ОУ„Христо Ботев”  през учебната 2015/2016г.“

Индивидуален номер на процедурата: 0000325
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Каспичан
Прогнозна стойност: 27529.50 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-05 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-25 10:41:28
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-25 10:41:53
 • Декларации за участие

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-09-25 10:42:18
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 10:00:00