ВЕЦ КОЗЛОДУЙ

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на персонала на "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД

Дата и час на публикуване: 2019-05-21 15:29:10Последна промяна: 2019-05-21 15:28:47
АОП номер: 01281-2019-0001 Статус: приключена

Предметът на обществената поръчка, включва ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работниците и служителите на "ВЕЦ Козлодуй"  ЕАД, полагащи труд при условията на чл.2, ал.1, т.9 и чл.2, ал.2, т.3 и/или т.4 от Наредба № 11 от 12 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Индивидуален номер на процедурата: 0004974
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Козлодуй
Прогнозна стойност: 128100.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Таня Пенкева
 • Телефон/и за контакт: 0973 / 7 3907
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-21 15:52:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101149341
  Удостоверено време: 21.05.2019 15:52:55
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2019 12:52:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Условия за участие и указания

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-21 15:52:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101149350
  Удостоверено време: 21.05.2019 15:52:58
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2019 12:52:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-05-21 15:53:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101149358
  Удостоверено време: 21.05.2019 15:53:00
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2019 12:53:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-05-21 15:53:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101149363
  Удостоверено време: 21.05.2019 15:53:04
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2019 12:53:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-25 10:37:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103752461
  Удостоверено време: 25.06.2019 10:37:05
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2019 07:37:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Ценово преложение
  Дата и час на публикуване: 2019-06-25 10:38:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103752637
  Удостоверено време: 25.06.2019 10:38:25
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2019 07:38:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 13:34:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104217163
  Удостоверено време: 02.07.2019 13:34:33
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 10:34:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 13:34:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104217192
  Удостоверено време: 02.07.2019 13:34:36
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 10:34:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:39:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104554004
  Удостоверено време: 08.07.2019 15:39:19
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 12:39:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите /чл.181, ал.4 от ЗОП/

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:39:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104554011
  Удостоверено време: 08.07.2019 15:39:26
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 12:39:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:39:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104554014
  Удостоверено време: 08.07.2019 15:39:30
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 12:39:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 10:00:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107756481
  Удостоверено време: 30.08.2019 10:00:50
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 07:00:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 10:00:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107756482
  Удостоверено време: 30.08.2019 10:00:54
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 07:00:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация - Приложение № 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 10:00:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107756485
  Удостоверено време: 30.08.2019 10:00:58
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 07:00:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение - Приложение № 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 10:01:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107756487
  Удостоверено време: 30.08.2019 10:01:02
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 07:01:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение - Приложение № 3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 10:01:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107756489
  Удостоверено време: 30.08.2019 10:01:06
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 07:01:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Гаранция за изпълнение - Приложение № 4

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 10:01:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107756492
  Удостоверено време: 30.08.2019 10:01:09
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 07:01:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-10 15:34:29
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144360752
  Удостоверено време: 10.03.2021 15:34:29
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2021 13:34:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори