134 СУ Димчо Дебелянов - София

Доставка на гориво за отопление

Дата и час на публикуване: 2021-02-08 09:06:27
ID номер: 88877 Статус: отворена

Доставка на гориво за отопление на училищна сграда

Индивидуален номер на процедурата: 0006659
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Весела Палдъмова-Ковачева
  • Телефон/и за контакт: 0889718935