134 СУ Димчо Дебелянов - София

Доставка на газьол за отопление на училищна сграда

Дата и час на публикуване: 2019-11-06 13:12:02
АОП номер: 03580-2019-0001 Статус: отворена

Доставка на газьол за отопление на училищна сграда

Индивидуален номер на процедурата: 0005685
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи