Община Хайредин

Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ "Горан Червеняшки" село Михайлово, община Хайредин

Дата и час на публикуване: 2019-08-28 11:41:08Последна промяна: 2019-08-28 11:40:50
ID номер: 9091895 Статус: затворена

Стройтелно - монтажни работи за обект "Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ "Горан Червеняшки", село Михайлово, община Хайредин, област Враца"

Индивидуален номер на процедурата: 0005364
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Михайлово
Прогнозна стойност: 93031.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-09 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Габриела Милчева
  • Телефон/и за контакт: 0879804872
Документи