Община Хайредин

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: отворена

"Неотложна реконструкция на общински път VRC 2163 с. Хайредин - с. Ботево- с. Липница"

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-12 14:00:49
ID номер: 9075622статус: възложена

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-03 11:43:56
статус: прекратена

Ремонт и изкърпване с асфалтобетон на компроментирани участъци по пътна настилка на общински път VRC 2163 с. Хайредин - с. Ботево - с. Липници (граница с Община Мизия)

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-12 16:30:44