Община Хайредин

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00614-2019-0005статус: затворена

„Рехабилитация и реконструкция на улица „Кръстьо Боков в с. Хайредин, ул. Г. Димитров в с. Михайлово и ул. Самуил в с. Манастирище“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-04 14:24:43
АОП номер: 00614-2019-0004статус: затворена

"Ремонт и подобряване н площадни пространства в Община Хайредин - село Хайредин, село Манастирище , село Рогозен"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-28 12:19:50
АОП номер: 00614-2019-0001статус: възложена

Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Хайредин

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-07 17:17:54
АОП номер: 00614-2018-001статус: възложена

Неотложни ремонтно-възстановителни дейности на язовирите – собственост на община Хайредин, включително възстановяване на техническата годност на съоръженията

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-16 16:07:43
АОП номер: 00614-2017-0002статус: възложена

Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Хайредин

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-19 16:26:58