Община Хайредин

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00614-2019-0001статус: затворена

Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Хайредин

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-07 17:17:54
АОП номер: 00614-2018-001статус: възложена

Неотложни ремонтно-възстановителни дейности на язовирите – собственост на община Хайредин, включително възстановяване на техническата годност на съоръженията

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-16 16:07:43
АОП номер: 00614-2017-0002статус: възложена

Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Хайредин

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-19 16:26:58
АОП номер: 793777статус: възложена

Доставка на нови и неупотребявани автомобили за дейността на Община Хайредин по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-29 15:46:42
статус: прекратена

Ремонт на улична мрежа на територията на община Хайредин

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-25 17:11:00