Община Хайредин

Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-08-19 11:08:25Последна промяна: 2019-08-19 11:07:39
АОП номер: 00614-2019-0003 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за детски градини, училища и заведения за социални услуги на територията на община Хайредин по пет обособени позиции:

Позиция № 1 Месо и месни продукти

Позиция  № 2 Пресни и консервирани плодове и зеленчуци

Позиция № 3 Мляко и млечни продукти

Позиция № 4 Тестени и захарни изделия, подправки и разни хранителни продукти

Позиция № 5 Хляб и хлебни изделия

Индивидуален номер на процедурата: 0005311
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хайредин
Прогнозна стойност: 1014000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Габриела Милчева
  • Телефон/и за контакт: 0879804872
Документи