Община Хайредин

„Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет обособени позиции: Позиция № 1: „Месо и месни продукти” Позиция № 2: “Пресни и консервирани плодове и зеленчуци ” Позиция № 3: „Мляко и млечни продукти” Позиция № 4: „Тестени и захарни изделия, подправки и разни хранителни продукти” Позиция № 5: „Хляб и хлебни изделия”

Дата и час на публикуване: 2019-07-01 19:56:14Последна промяна: 2019-07-01 19:56:03
АОП номер: 00614-2019-0002 Статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за детски градини, училища и заведения за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет обособени позиции:

Позиция 1: Месо и месни продукти

Позиция 2: Пресни и консервирани плодове и зеленчуци

Позиция 3: Мляко и млечни продукти

Позиция 4: Тестени и захарни изделия, подправки и разни хранителни продукти.

Позиция 5: Хляб и хлебни изделия

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005097
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хайредин
Прогнозна стойност: 338000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Габриела Милчева
  • Телефон/и за контакт: 0879804872
Документи