Община Хайредин

Доставка на оборудване и обзавеждане за ОДЗ "Славейче" и СОУ "Васил Воденичарски" нахоодящ се в с. Хайредин

Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:37:59Последна промяна: 2018-08-06 16:30:59
АОП номер: 00614-2018-0005 Статус: възложена

Доставка на оборудване и обзавеждане във връзка с подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването шлш разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка на оборудване 

Обособена позиция 2: Доставка на обзавеждане

Обособена позиция 3: Доставка на телевизори, видеостена и аудиоуредба

Обособена позиция 4: Доставка на лаптопи

Обособена позиция 5: Доставка на възглавници, щори и текстилни изделия за под

Обособена позиция 6: Доставка на кошчета

Обособена позиция 7: Доставка на спално бельо

Индивидуален номер на процедурата: 0004028
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хайредин
Прогнозна стойност: 706797.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Габриела Милчева
 • Телефон/и за контакт: 0879804872
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:37:59
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:37:59
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:37:59
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:37:59
 • Въпрос и отговор за обществена поръчка с предмет Доставка на оборудване и обзавеждане във връзка с подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-17 17:00:00
 • Разяснение по постъпил въпрос и отговор във връзка с обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 16:19:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090130477
  Удостоверено време: 23.08.2018 16:19:04
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 13:19:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Запитване за разяснение и отговор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 11:05:02
 • Запитване за разяснение и отговор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-30 11:05:32
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 14:57:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092529094
  Удостоверено време: 13.11.2018 14:57:52
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 12:57:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.57, ал. 3 от правилника за прилагане на ЗОП за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-05-21 13:45:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101139319
  Удостоверено време: 21.05.2019 13:45:40
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2019 10:45:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-05 15:26:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104476257
  Удостоверено време: 05.07.2019 15:26:38
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2019 12:26:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-05 15:26:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104476269
  Удостоверено време: 05.07.2019 15:26:42
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2019 12:26:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-05 15:26:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104476271
  Удостоверено време: 05.07.2019 15:26:47
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2019 12:26:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-05 15:26:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104476276
  Удостоверено време: 05.07.2019 15:26:51
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2019 12:26:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "АБВ Земеделие" ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 08:54:44
 • Съобщение до "ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 08:54:49
 • Д-291 - 16.09.2019г. - ПЕРУН ККБ ЕООД - по обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 15:30:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108909646
  Удостоверено време: 17.09.2019 15:30:50
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 12:30:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Д-292 - 16.09.2019г. - ПЕРУН ККБ ЕООД - Обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 15:30:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108909648
  Удостоверено време: 17.09.2019 15:30:54
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 12:30:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Д-290 - 10.09.2019г. - СМАРТ СОФТ ЕООД - Обособена позиция 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 15:30:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108909650
  Удостоверено време: 17.09.2019 15:30:57
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 12:30:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Д-293 - 16.09.2019г. - ПЕРУН ККБ ЕООД - Обособена позиция 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 15:31:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108909653
  Удостоверено време: 17.09.2019 15:31:00
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 12:31:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обяввление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-10-16 16:23:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110632009
  Удостоверено време: 16.10.2019 16:23:27
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2019 13:23:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори