Община Хайредин

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9054277статус: затворена

"Ремонт и изкърпване с асфалтобетон на компрометирани участъци по пътната настилка на Общински Път VRC 2163 с. Хайредин - с. Ботево - с. Липница ( граница с Община

Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-12 17:34:18
статус: затворена

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изработване на макети на съдове от Рогозенското съкровище

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-04 10:00:00