Община Хайредин
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00614-2015-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на общинска издръжка на територията на Община Хайредин, за срок от три години.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-15 23:02:57
АОП номер: 00614-2014-0009статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на общинска издръжка на територията на Община Хайредин, и за СОУ Васил Воденичарски, за срок от

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-19 10:00:00