Община Грамада

„Изпълнение на СМР във връзка с част от проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, за обект: „Реконструкция и обновяване на детска площадка – УПИ IV-550, кв. 87, гр. Грамада”.

Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00Последна промяна: 2015-04-29 15:13:48
АОП номер: 00416-2015-0001 Статус: възложена

„Изпълнение на СМР във връзка с част от проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, за обект: „Реконструкция и обновяване на детска площадка – УПИ IV-550, кв. 87, гр. Грамада”.

Индивидуален номер на процедурата: 0000056
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Грамада
Прогнозна стойност: 117672.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-09 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00
 • Обявление за Обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00
 • Технически проект

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00
 • Информация за сключен договор по обособена позиция №2

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-17 10:00:00
 • Отговор до всички

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-02-27 10:00:00
 • Отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-20 10:00:00