ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - ПЛЕВЕН

Избор на доставчик за извършване на услуга – поевтиняване на обедно хранене на учениците от І до ІІІ клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на Гимназия с преподаване на чужди езици –гр. Плевен

Дата и час на публикуване: 2015-03-20 13:56:31Последна промяна: 2016-04-27 11:50:59
ID номер: 9039988 Статус: възложена

Избор на доставчик за извършване на услуга – поевтиняване на обедно хранене на учениците от І до ІІІ клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на Гимназия с преподаване на чужди езици –гр. Плевен, учащи в сградата на ОУ „Йордан Йовков” – гр. Плевен, ул. „П. Каравелов” № 22”

Индивидуален номер на процедурата: 0000704
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 26670.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55500000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-30 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: ЮРИЙ БОЯНОВ ТОДОРОВ
 • Телефон/и за контакт: 064 829 064
Документи
 • Публична покана - 9039988/20.03.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-20 17:32:44
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-20 17:32:44
 • Протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 17:35:00
 • Сключен договор №5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 17:37:17
 • Справка за извършени плащания от 01.05.2015г. до 31.05.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-11 18:39:16
 • Справка за извършени плащания от 01.06.2015г. до 30.06.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-09 16:40:59
 • Справка за извършени плащания от 01.10.2015г. до 31.10.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-06 17:42:05
 • Справка за извършени плащания от 01.11.2015г. до 30.11.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 19:43:31
 • Справка за извършени плащания от 01.12.2015г. до 31.12.2015г. по Договор №5 от 14.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 17:46:07
 • Справка за извършени плащания от 01.01.2016г. до 31.01.2016г. по Договор №5 от 14.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 18:47:31
 • Справка за извършени плащания от 01.02.2016г. до 29.02.2016г. по Договор №5 от 14.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 13:48:41
 • Справка за извършени плащания от 01.03.2016г. до 31.03.2016г. по Договор №5 от 14.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 11:49:34
 • Справка за извършени плащания от 01.04.2016г. до 30.04.2016г. по Договор №5 от 14.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 12:35:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047178172
  Удостоверено време: 17.05.2016 12:35:35
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2016 09:35:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори