ГПЧЕ - Плевен

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9039988статус: възложена

Избор на доставчик за извършване на услуга – поевтиняване на обедно хранене на учениците от І до ІІІ клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-20 13:56:31