ГПЧЕ - Плевен

Архив

страница 1 от 1
Обществени поръчки по ЗОП

,,Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на център за обучение на ученици чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда – четвъртия етаж в сградата

Дата на публикуване: 2014-08-04Разгледай
Обществени поръчки по ЗОП

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на център за обучение на ученици чрез неформално учене, в осъвременена физическа среда - четвъртия етаж в сградата на

Дата на публикуване: 2014-06-18Разгледай