Община Главиница

„ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ГРОБИЩЕН ПАРК ЗА МЮСЮЛМАНИ В ПИ № 004157, ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО СОКОЛ, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“

Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:12:31
ID номер: 9096439 Статус: затворена

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект и упражневане на авторски надзор за обект "Гробищен парк за мюсюлмани в ПИ №004157, землището на с, Сокол, общ. Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0006013
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 8333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71300000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Донка Куртева
 • Телефон/и за контакт: +359 86362040
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:44:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118430698
  Удостоверено време: 18.02.2020 09:44:14
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2020 07:44:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:44:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118430723
  Удостоверено време: 18.02.2020 09:44:41
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2020 07:44:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:44:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118430730
  Удостоверено време: 18.02.2020 09:44:52
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2020 07:44:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:45:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118430811
  Удостоверено време: 18.02.2020 09:45:34
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2020 07:45:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:45:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118430843
  Удостоверено време: 18.02.2020 09:45:58
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2020 07:45:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:46:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118430871
  Удостоверено време: 18.02.2020 09:46:14
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2020 07:46:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 17:04:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119340909
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:04:46
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:04:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 16:58:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120297164
  Удостоверено време: 16.03.2020 16:58:16
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 14:58:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори