Община Главиница

„ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ГРОБИЩЕН ПАРК ЗА МЮСЮЛМАНИ В ПИ № 004157, ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО СОКОЛ, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“

Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:12:31
ID номер: 9096439 Статус: възложена

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект и упражневане на авторски надзор за обект "Гробищен парк за мюсюлмани в ПИ №004157, землището на с, Сокол, общ. Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0006013
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 8333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71300000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: +359 86362040
Документи