Община Главиница

„Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен сезон 2019 - 2020г.“ по 5 /пет/ обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 09:00:36Последна промяна: 2019-10-31 09:00:10
ID номер: 9094082 Статус: приключена

Предоставяне на услуги по снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населениете места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен сезон 2019-2020г.

Индивидуален номер на процедурата: 0005661
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 24500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи