Община Главиница

Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен сезон 2019 - 2020г.“ по 10 /десет/ обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2019-10-07 14:18:52
ID номер: 9093148 Статус: приключена

Предмет на поръчката представлява предоставяне на услуги по снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в съсътояние за нормално свижение на всички ППС през зимен сезон 2019-2020г.

Индивидуален номер на процедурата: 0005537
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи