Община Главиница

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА.”

Дата и час на публикуване: 2019-10-01 13:08:22
ID номер: 9093015 Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки е Услуга - Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително монтажни работи на обект: "Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница."

Индивидуален номер на процедурата: 0005513
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 20311.31 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Донка Куртева
 • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:08:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109587344
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:08:17
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:08:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:08:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109587384
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:08:51
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:08:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:09:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109587405
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:09:12
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:09:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:09:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109587416
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:09:24
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:09:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически проект за обект: Реконструкция на улици и тротоари в град Главиница, общ. Главиница

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:09:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109587453
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:09:58
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:09:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически проект за обект: Реконструкция на улица през ОТ 47 и ОТ 48 в село Стефан Карадажа, общ. Главиница

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:10:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109587484
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:10:24
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:10:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически проект за обект: Реконструкция на улица от ОТ104 през ОТ 107 в село Зафирово, общ. Главиница

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:10:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109587499
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:10:40
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:10:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:10:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109587513
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:10:56
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:10:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 14:11:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109587540
  Удостоверено време: 01.10.2019 14:11:13
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 11:11:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 17:11:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110357650
  Удостоверено време: 11.10.2019 17:11:49
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 14:11:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 11:29:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110410740
  Удостоверено време: 14.10.2019 11:29:49
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 08:29:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 09:06:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111380982
  Удостоверено време: 29.10.2019 09:06:11
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 07:06:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 08:35:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113268600
  Удостоверено време: 28.11.2019 08:35:00
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 06:35:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори