Община Главиница

: „Извършване на строителен надзор по време на изпълнението на строително – монтажните работи на обекти: „1. Реконструкция на централен площад и тротоари на ул. Витоша и ул. Оборище в гр. Главиница, подобект „прилежащи площи към поликлиника“, тротоари на ул. Оборище, зелени площи и открит паркинг зад читалище „Христо Ботев“ в гр. Главиница и 2. „Пристройка и основен ремонт на сватбена зала в гр. Главиница (ПИ 15031.501.423)"

Дата и час на публикуване: 2019-09-12 09:45:17
ID номер: 9092420 Статус: възложена

Извършване на строителен надзор по време на изпълнението на строително - монтажните работи на обекти:

1. Реконструкция на централен площад и тротоари на ул. "Витоша" и ул. "Оборище" в гр. Главиница, подобект "прилежащи площи към поликлийника", тротоари на ул. "оборище" , зелени площи и открит паркинг зад читалище "христо Ботев" в гр. Главиница;

2. Пристройка и основен ремонт на сватбена зала в гр. Главиница (ПИ 15031.501.423).

Индивидуален номер на процедурата: 0005438
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 14167.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Донка Куртева
 • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-09-12 10:13:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108533898
  Удостоверено време: 12.09.2019 10:13:05
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2019 07:13:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-09-12 10:13:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108533925
  Удостоверено време: 12.09.2019 10:13:24
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2019 07:13:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-09-12 10:13:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108533947
  Удостоверено време: 12.09.2019 10:13:49
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2019 07:13:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-09-12 10:14:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108533957
  Удостоверено време: 12.09.2019 10:14:05
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2019 07:14:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-09-12 10:15:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108534056
  Удостоверено време: 12.09.2019 10:15:58
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2019 07:15:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-09-12 10:16:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108534068
  Удостоверено време: 12.09.2019 10:16:18
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2019 07:16:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-09-24 17:09:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109357508
  Удостоверено време: 24.09.2019 17:09:37
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2019 14:09:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-01 11:03:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109576588
  Удостоверено време: 01.10.2019 11:03:05
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2019 08:03:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 11:03:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112837914
  Удостоверено време: 22.11.2019 11:03:46
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 09:03:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори