Община Главиница

„Извършване на текущи ремонти на общински сгради и други смр в населени места на територията на община Главиница”

Дата и час на публикуване: 2019-07-18 08:58:31
ID номер: 9090441 Статус: възложена

Текущи ремонти на сгради и други на територията на община Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0005168
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 208919.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-29 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Донка Куртева
 • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-18 11:45:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105323159
  Удостоверено време: 18.07.2019 11:45:39
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2019 08:45:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-18 11:46:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105323228
  Удостоверено време: 18.07.2019 11:46:48
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2019 08:46:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-18 11:47:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105323290
  Удостоверено време: 18.07.2019 11:47:57
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2019 08:47:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-18 11:48:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105323321
  Удостоверено време: 18.07.2019 11:48:19
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2019 08:48:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-18 11:48:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105323361
  Удостоверено време: 18.07.2019 11:48:46
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2019 08:48:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествена сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-18 11:49:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105323394
  Удостоверено време: 18.07.2019 11:49:14
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2019 08:49:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-18 11:49:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105323434
  Удостоверено време: 18.07.2019 11:49:56
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2019 08:49:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-29 17:16:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105906327
  Удостоверено време: 29.07.2019 17:16:05
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2019 14:16:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-02 15:28:09
  Дата и час на промяна: 2019-08-02 16:22:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106091676
  Удостоверено време: 02.08.2019 16:22:53
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2019 13:22:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-09 13:57:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108204063
  Удостоверено време: 09.09.2019 13:57:05
  Удостоверено време по UTC: 09.09.2019 10:57:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-02 13:16:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109626316
  Удостоверено време: 02.10.2019 13:16:51
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2019 10:16:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори