Община Главиница

Предмет на поръчката е „Основен ремонт на сгради на територията на община Главиница”.

Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:15:02Последна промяна: 2019-07-12 15:14:41
ID номер: 9090231 Статус: прекратена

Основен ремонт на сгради на територията на община Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0005130
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 208919.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи