Община Главиница

“Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра

Дата и час на публикуване: 2019-07-10 13:35:51
ID номер: 9090155 Статус: възложена

Обектът е комбинирано спортно игрище за тенис на корт и минифутбол. Игрището се намира в УПИ III, кв. 47 в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра.

Индивидуален номер на процедурата: 0005126
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 81213.02 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи