Община Главиница

“Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра

Дата и час на публикуване: 2019-07-10 13:35:51
ID номер: 9090155 Статус: затворена

Обектът е комбинирано спортно игрище за тенис на корт и минифутбол. Игрището се намира в УПИ III, кв. 47 в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра.

Индивидуален номер на процедурата: 0005126
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 81213.02 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Донка Куртева
 • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-10 15:50:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104857579
  Удостоверено време: 10.07.2019 15:50:34
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2019 12:50:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-10 15:51:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104857601
  Удостоверено време: 10.07.2019 15:51:04
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2019 12:51:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-10 15:52:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104857672
  Удостоверено време: 10.07.2019 15:52:27
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2019 12:52:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-10 15:52:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104857686
  Удостоверено време: 10.07.2019 15:52:50
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2019 12:52:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествена сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-10 15:53:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104857696
  Удостоверено време: 10.07.2019 15:53:13
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2019 12:53:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-10 15:53:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104857712
  Удостоверено време: 10.07.2019 15:53:37
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2019 12:53:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-10 15:53:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104857721
  Удостоверено време: 10.07.2019 15:53:50
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2019 12:53:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 14:48:18
  Дата и час на промяна: 2019-07-16 15:45:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105157304
  Удостоверено време: 16.07.2019 15:45:33
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 12:45:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-24 16:01:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105757514
  Удостоверено време: 24.07.2019 16:01:10
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2019 13:01:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори