Община Главиница

Изготвяне на инвестиционен проект: “Реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница, Област Силистра”

Дата и час на публикуване: 2019-05-14 13:58:33Последна промяна: 2019-05-14 13:58:24
ID номер: 9088252 Статус: възложена

Изготвяне на инвестиционен проект: "Реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница, област Силистра"

Индивидуален номер на процедурата: 0004951
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 20000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71300000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи