Община Главиница

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Главиница"

Дата и час на публикуване: 2019-04-15 10:47:04Последна промяна: 2019-04-15 10:44:51
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0004876
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи