Община Главиница

Доставка на употребяван автомобил с надстройка тип „Вариопреса” за нуждите на Община Главиница.

Дата и час на публикуване: 2019-04-12 11:01:04Последна промяна: 2019-04-12 11:00:53
ID номер: 9087429 Статус: възложена

Доставка на употребяван автомобил с надстройка "Вариопреса" за нуждите на Община Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0004867
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 58333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34144512
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи