Община Главиница

„Консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти по „Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г“

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:06:33
ID номер: 9085213 Статус: възложена

Консултантски услуги за нуждите на Община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти по "Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа", Програма за развитие на селските райони 2014-2020г."

Индивидуален номер на процедурата: 0004617
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 22230.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79420000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
 • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:07:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094827640
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:07:08
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:07:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:07:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094827645
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:07:11
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:07:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:07:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094827650
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:07:14
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:07:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:07:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094827655
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:07:17
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:07:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:07:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094827660
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:07:20
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:07:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-02-06 17:13:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095112393
  Удостоверено време: 06.02.2019 17:13:34
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2019 15:13:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-22 11:39:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095878586
  Удостоверено време: 22.02.2019 11:39:42
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2019 09:39:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-11 13:52:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098451183
  Удостоверено време: 11.04.2019 13:52:03
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2019 10:52:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори