Община Главиница

Проектиране за „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, с. Коларово, с. Суходол, с. Зебил, общ. Главиница, обл. Силистра„

Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:14:05Последна промяна: 2018-12-18 15:13:55
ID номер: 908477 Статус: възложена

Предмет на обществената поръчка е Проектиране за "Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, с. Коларово, с. Суходол, с. Зебил общ. Главиница, обл. Силистра

Индивидуален номер на процедурата: 0004506
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 12000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71300000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи