Община Главиница

Проектиране за “Ремон на покрив на читалище в УПИ II-167, кв.16 с. Богданци и покрив на Целодневна детска градина в УПИ I-135, кв.22 с. Дичево, общ. Главиница, обл. Силистра.“

Дата и час на публикуване: 2018-11-22 15:58:12Последна промяна: 2018-11-22 15:58:00
ID номер: 9083394 Статус: възложена

Изготвяне на проект за "Ремонт на покрив на читалище в УПИ II-167, кв.16 с. Богданци и Целодневна детска градина в УПИ I-135, кв.22 с. Дичево, общ. Главиница, обл. Силистра."

Индивидуален номер на процедурата: 0004385
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 5000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-29 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
 • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 15:55:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092826701
  Удостоверено време: 22.11.2018 15:55:43
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 13:55:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 15:56:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092826715
  Удостоверено време: 22.11.2018 15:56:04
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 13:56:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 15:56:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092826743
  Удостоверено време: 22.11.2018 15:56:35
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 13:56:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 15:57:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092826761
  Удостоверено време: 22.11.2018 15:57:00
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 13:57:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 15:57:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092826774
  Удостоверено време: 22.11.2018 15:57:18
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 13:57:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 15:57:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092826789
  Удостоверено време: 22.11.2018 15:57:35
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 13:57:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 17:13:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093043680
  Удостоверено време: 29.11.2018 17:13:52
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 15:13:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-12 13:30:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093422017
  Удостоверено време: 12.12.2018 13:30:44
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2018 11:30:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 13:53:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094385115
  Удостоверено време: 15.01.2019 13:53:23
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2019 11:53:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори