Община Главиница

Проектиране за “Изграждане на комбинирани детски площадки по населении места в общ. Главиница, обл. Силистра”.

Дата и час на публикуване: 2018-11-19 12:52:17
ID номер: 9083224 Статус: възложена

Проектиране за "Изграждане на комбинирани детски площадки по населени места в общ. Главиница, обл. Силистра"

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004362
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 8000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71420000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи