Община Главиница

Проектиране за обект: “Изграждане на парк за активни занимания и отдих в ПИ 15031.501.472. от плана на гр. Главиница, обл. Силистра.“

Дата и час на публикуване: 2018-10-25 15:05:26
ID номер: 9082360 Статус: възложена

Предметът на насточщата обществена поръчка е : Изготвяне на проект за "Изграждане на парк за активни занимания и отдих в ПИ 15031.501.472. от плана на гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра

Индивидуален номер на процедурата: 0004285
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 11000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71420000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
 • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на ниска стойност

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 14:58:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091937967
  Удостоверено време: 25.10.2018 14:58:36
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 11:58:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 14:59:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091938013
  Удостоверено време: 25.10.2018 14:59:33
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 11:59:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 15:00:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091938092
  Удостоверено време: 25.10.2018 15:00:27
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 12:00:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 15:00:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091938124
  Удостоверено време: 25.10.2018 15:00:45
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 12:00:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 15:01:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091938149
  Удостоверено време: 25.10.2018 15:01:06
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 12:01:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 15:05:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091938379
  Удостоверено време: 25.10.2018 15:05:09
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 12:05:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-14 14:46:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092565815
  Удостоверено време: 14.11.2018 14:46:47
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2018 12:46:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-12 09:22:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093408456
  Удостоверено време: 12.12.2018 09:22:57
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2018 07:22:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори