Община Главиница

„Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен сезон 2018 - 2019г.“ по 6 /шест/ обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2018-10-05 09:46:34
ID номер: 9081554 Статус: възложена

Предметът на поръчката представлява предоставяне на услуги по снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен сезон 2018-2019г.

Индивидуален номер на процедурата: 0004216
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90600000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи