Община Главиница

: „Извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на община Главиница през учебната 2018/2019 г.“ по 9 обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:58:38Последна промяна: 2018-07-30 15:58:27
ID номер: 9079046 Статус: възложена

Предметът на потъчката представлява предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на община Главиница през учебната 2018/2019 г. по 9 обособени позиции на основание чл. 283, ал.2 от ЗПУО и обхваща само междуселищните пътувания от местоживеенето на учениците до училищата и децата до детските градини на територията на община Главиница и обратно само в учебните дни и километри за всяка обособена позиция, предмет на обществената поръчка са подробно описани  и регламентирани в техническата спецификаци, неразделна част от обявата и документацията.

Индивидуален номер на процедурата: 0003992
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 69895.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентин Проданов
 • Телефон/и за контакт: 086362264
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:50:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089052287
  Удостоверено време: 30.07.2018 15:50:01
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2018 12:50:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:51:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089052387
  Удостоверено време: 30.07.2018 15:51:15
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2018 12:51:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Маршрутни разписания

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:52:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089052476
  Удостоверено време: 30.07.2018 15:52:19
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2018 12:52:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:57:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089052920
  Удостоверено време: 30.07.2018 15:57:36
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2018 12:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:58:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089052981
  Удостоверено време: 30.07.2018 15:58:20
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2018 12:58:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-10 08:39:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089708337
  Удостоверено време: 10.08.2018 08:39:34
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2018 05:39:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 1,2,3,7,8,9

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 14:05:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090816498
  Удостоверено време: 17.09.2018 14:05:58
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 11:05:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 4,5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 14:06:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090816499
  Удостоверено време: 17.09.2018 14:06:02
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 11:06:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 14:06:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090816503
  Удостоверено време: 17.09.2018 14:06:06
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 11:06:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори