Община Главиница

„Изработване на инвестиционен проект за обект: “Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра”

Дата и час на публикуване: 2018-06-07 13:59:45
ID номер: 9076946 Статус: възложена

Предоставяне на услуги, съгласно чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП. "Изработване на инвестиционен проект за обект: "Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра"

Индивидуален номер на процедурата: 0003807
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 5750.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-15 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи