Община Главиница

“ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“

Дата и час на публикуване: 2018-05-11 14:37:28Последна промяна: 2018-05-11 14:37:11
ID номер: 9075929 Статус: възложена

Извършване на ремонти на общински сгради в населени места на територията на Община Главиница по две обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0003744
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 239312.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-28 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи