Община Главиница

„Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Стефан Караджа и с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра„

Дата и час на публикуване: 2018-05-10 14:54:34
ID номер: 9075870 Статус: възложена

Целта на проекта е реконструкция, възстановяване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условията за безопастност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на улицата в разглеждания участък.

Индивидуален номер на процедурата: 0003732
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 7000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71300000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи