Община Главиница

Предмет на настоящата поръчка е „преустройство и пристройка от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Център за социална рехабилитация и интеграция в УПИ XIII-191,198, кв. 32, с. Сокол”

Дата и час на публикуване: 2018-04-04 15:36:22Последна промяна: 2018-04-04 15:35:33
ID номер: 9074636 Статус: възложена

Предмет на настоящата поръчка е „преустройство и пристройка от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в   Център за социална рехабилитация  и интеграция в УПИ XIII-191,198, кв. 32,  с. Сокол”

Индивидуален номер на процедурата: 0003620
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 132909.94 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-19 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи