Община Главиница

„Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен сезон 2017 - 2018 г.“ по 6 /шест/ обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:36:04Последна промяна: 2017-11-17 09:33:49
ID номер: 9070449 Статус: затворена

Предметът на поръчката представлява предоставяне на услуги по снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен сезон 2017 - 2018 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003083
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
 • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи
 • Обява АОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:33:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583924
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:33:22
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:33:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:33:29
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583926
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:33:29
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:33:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:33:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583935
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:33:34
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:33:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:33:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583937
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:33:39
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:33:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:33:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075583940
  Удостоверено време: 17.11.2017 09:33:43
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 07:33:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-28 16:41:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075846211
  Удостоверено време: 28.11.2017 16:41:02
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2017 14:41:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 15:03:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076973449
  Удостоверено време: 16.01.2018 15:03:30
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 13:03:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 15:03:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076973455
  Удостоверено време: 16.01.2018 15:03:39
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 13:03:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 15:03:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076973460
  Удостоверено време: 16.01.2018 15:03:47
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 13:03:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 15:03:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076973464
  Удостоверено време: 16.01.2018 15:03:51
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 13:03:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 15:03:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076973470
  Удостоверено време: 16.01.2018 15:03:56
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 13:03:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • съобщение за прекратяване по обособена поз.6

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 16:18:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077438130
  Удостоверено време: 31.01.2018 16:18:54
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2018 14:18:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 09:43:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078021747
  Удостоверено време: 20.02.2018 09:43:43
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 07:43:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори