Община Главиница

“ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“

Дата и час на публикуване: 2017-06-29 11:27:05Последна промяна: 2017-06-29 11:26:55
ID номер: 9065736 Статус: приключена

Предмет на настоящата поръчка е извършване на извършване на ремонти на общински сгради в населени места на територията на община Главиница по две обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Извършване на СМР на следните обекти:

1. Чакалня, с. Ножарево;

2. ДЦВХУ, с. Сокол;

3. Здравни кабинети в детски градини и училища;

4. ЦДГ, с.Зафирово;

5. ЦДГ, с.Богданци;

6. ПУ, гр. Главиница;

7. Сградата на общинска администрация, гр. Главиница;

8. Кметство, с. Дичево.

Обособена позиция 2 - Извършване на СМР на следните обекти:

 1.     Общинска сграда, с. Осен;
 2.     НЧ, с Подлес;
 3.     Чешма, с. Суходол;
 4.     Джобове за контейнери, с. Подлес, с. Листец, с. Вълкан, с. Звенимир;
 5.     Здравна служба, с. Сокол
 6.     Здравна служба, с. Звенимир;
 7.     Покрив на ЦДГ, с Черногор.

Индивидуален номер на процедурата: 0002555
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 169459.97 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-17 09:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
 • Телефон/и за контакт: 08636 20 60
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-29 11:26:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071900546
  Удостоверено време: 29.06.2017 11:26:46
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2017 08:26:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-29 11:26:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071900547
  Удостоверено време: 29.06.2017 11:26:49
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2017 08:26:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-29 11:26:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071900551
  Удостоверено време: 29.06.2017 11:26:52
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2017 08:26:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-29 11:26:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071900553
  Удостоверено време: 29.06.2017 11:26:55
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2017 08:26:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-02 17:02:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072946805
  Удостоверено време: 02.08.2017 17:02:27
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2017 14:02:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-02 17:02:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072946807
  Удостоверено време: 02.08.2017 17:02:30
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2017 14:02:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-15 09:55:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106834978
  Удостоверено време: 15.08.2019 09:55:39
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2019 06:55:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-07 16:47:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123354947
  Удостоверено време: 07.05.2020 16:47:44
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2020 13:47:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори