Община Главиница

«ИЗВЪРШВАНЕ НА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В СЪСТОЯНИЕ ЗА НОРМАЛНО ДВИЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ППС ПРЕЗ ЗИМЕН СЕЗОН 2016- 2017г. »

Дата и час на публикуване: 2016-11-11 16:33:51
ID номер: 9058514 Статус: затворена

Възлагането на настоящата поръчка е обусловено от необходимостта да се предприемат действия за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места  на територията на община Главиница за зимния експлоатационен сезон 2016/2017 година.

Предметът на настоящото техническо задание е избор на Изпълнител за зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Главиница.

Целта на техническото задание е избор на Изпълнител за осигуряване на необходимите условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение по пътищата и улиците на територията на община Главиница при зимни условия, в т.ч. дейности по почистване на сняг от улични и пътни платна, почистване на банкети и канавки.

Индивидуален номер на процедурата: 0001543
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 33665.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90600000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-21 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Хасан Хасан
  • Телефон/и за контакт: +35986362128
Документи