Община Главиница

„Реконструкция на Централен площад и тротоари по ул. „Витоша“ и ул. „Оборище“ в гр. Главиница, община Главиница, обл. Силистра“

Дата и час на публикуване: 2016-09-30 17:40:17Последна промяна: 2016-09-30 17:40:12
Статус: затворена

„Реконструкция на Централен площад и тротоари по ул. „Витоша“ и ул. „Оборище“ в гр. Главиница, община Главиница, обл. Силистра“

Кратко описание: Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Главиница ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

Индивидуален номер на процедурата: 0001303
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 250833.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Хасан Хасан
 • Телефон/и за контакт: 086 362128
Документи
 • ОБЯВА

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 17:40:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053333000
  Удостоверено време: 30.09.2016 17:40:12
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2016 14:40:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТЖЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 17:40:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053332986
  Удостоверено време: 30.09.2016 17:40:08
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2016 14:40:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 17:40:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053332982
  Удостоверено време: 30.09.2016 17:40:01
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2016 14:40:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 16:43:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055408216
  Удостоверено време: 31.10.2016 16:43:01
  Удостоверено време по UTC: 31.10.2016 14:43:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 08:23:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065398600
  Удостоверено време: 23.01.2017 08:23:30
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 06:23:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори