Община Главиница

„Извършване на ремонт на общински сгради в населени места от територията на община Главиница“

Дата и час на публикуване: 2016-08-05 16:54:02Последна промяна: 2016-08-23 15:25:04
ID номер: 9055049 Статус: затворена

Предмет на обществената поръчка е „Извършване на ремонт на общински сгради в насалени места от територията на община Главиница“.

 

В предмета на настоящата поръчка са включени дейности по извършване на строително-монтажни работи на общински сгради в населени места от територията на община Главиница за следните обекти:

 1. Обект: „Ремонт на Кметство в с. Бащино, община Главиница“;
 2. Обект: „Ремонт на Кметство в с. Вълкан, община Главиница“;
 3. Обект: „Ремонт на Кметство в с. Черногор, община Главиница“;
 4. Обект: „Ремонт на Кметство в с. Звенемир, община Главиница“;
 5. Обект: „Ремонт на Кметство в с. Богданци, община Главиница“;
 6. Обект: „Ремонт на Кметство в с. Ст. Караджа, община Главиница“;
 7. Обект: „Ремонт на Кметство в с. Долно Ряхово, община Главиница“;
 8. Обект: „Ремонт на „Пенсионерски клюб“ в с. Ножарево, община Главиница“;
 9. Обект: „Ремонт на сватбен салон в с. Звенемир, община Главиница“;
 10. Обект: „Ремонт на „Ритуална зала“ в с. Звенемир, община Главиница“;
 11. Обект: „Ремонт на сцена в с. Черногор, община Главиница“;
 12. Обект: „Ремонт на читалищна сграда в с. Подлес, община Главиница“

           

Индивидуален номер на процедурата: 0001091
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 185847.50 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Хасан Хасан
 • Телефон/и за контакт: 086 362128
Документи