Община Главиница

„Извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на Община Главиница през учебната 2019/2020 г.” по девет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-07-30 10:01:29
АОП номер: 00368-2019-0007 Статус: възложена

Предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършването на превоз на ученици и деца до и от училищната и детските градини на територията на Община Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0005215
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 75304.17 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-20 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи