Община Главиница

"Мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ "Васил Левски", УПИ VII - 459, кв. 39 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница

Дата и час на публикуване: 2018-04-25 17:11:10
Статус: приключена

1. "Обект" на обществената поръчка е "строителство" по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП

2. "Предмет" на настоящата общствена поръчка е "Мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ "Васил Левски", УПИ - 459, кв.39 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница

3. Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.

4. Избраният изпълнител на строително - монтажните работи ще изпълнява предвидените дейности, съгласно одобрените работни проекти и количествените сметки за проекта, приложени към документацията.

Индивидуален номер на процедурата: 0003681
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Зафирово
Прогнозна стойност: 395195.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-28 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
 • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 16:08:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081987727
  Удостоверено време: 25.04.2018 16:08:02
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2018 13:08:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 16:08:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081987777
  Удостоверено време: 25.04.2018 16:08:45
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2018 13:08:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проекти

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 17:10:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081992606
  Удостоверено време: 25.04.2018 17:10:06
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2018 14:10:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествена сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 17:09:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081992591
  Удостоверено време: 25.04.2018 17:09:46
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2018 14:09:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 17:09:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081992554
  Удостоверено време: 25.04.2018 17:09:09
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2018 14:09:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 17:01:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081992090
  Удостоверено време: 25.04.2018 17:01:47
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2018 14:01:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 17:08:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081992538
  Удостоверено време: 25.04.2018 17:08:51
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2018 14:08:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-29 17:03:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084400540
  Удостоверено време: 29.05.2018 17:03:13
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2018 14:03:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за цени

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 13:56:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084996304
  Удостоверено време: 06.06.2018 13:56:57
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 10:56:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-14 14:45:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085639980
  Удостоверено време: 14.06.2018 14:45:51
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2018 11:45:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-14 14:46:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085640013
  Удостоверено време: 14.06.2018 14:46:08
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2018 11:46:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-14 14:47:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085640128
  Удостоверено време: 14.06.2018 14:47:04
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2018 11:47:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-14 14:47:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085640152
  Удостоверено време: 14.06.2018 14:47:18
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2018 11:47:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 11:25:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088357117
  Удостоверено време: 19.07.2018 11:25:40
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 08:25:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 10:12:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094049032
  Удостоверено време: 04.01.2019 10:12:51
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 08:12:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори