Община Главиница

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ДИЧЕВО, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

Дата и час на публикуване: 2017-11-27 17:43:20Последна промяна: 2017-11-27 17:43:08
АОП номер: 00368-2017-0006 Статус: възложена

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ДИЧЕВО, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Индивидуален номер на процедурата: 0003130
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 1515713.50 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45332200
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи