Община Главиница

„Извършване на специализиран превоз на ученици и деца от училищата и детските градини на територията на Община Главиница през учебната 2016/2017г.”

Дата и час на публикуване: 2016-08-09 13:07:22Последна промяна: 2016-09-01 09:06:49
АОП номер: 00368-2016-0009 Статус: възложена

„Извършване на специализиран превоз на ученици и деца от училищата и детските градини на територията на Община Главиница през учебната 2016/2017г.”,  със следните обособени позиции:

 

        Обособена позиция №1: Маршрут:гр. Главиница - с. Зарица - с. Звенимир - гр. Главиница

        Обособена позиция №2: Маршрут: гр. Главиница - с. Зебил - с. Вълкан - с. Листец - гр. Главиница

        Обособена позиция №3:Маршрут:гр. Главиница - с. Звенимир - с. Вълкан - с. Подлес - гр. Главиница

        Обособена позиция №4:Маршрут:с. Листец - с. Зарица - с. Звенимир - с. Вълкан - с. Листец

        Обособена позиция №5: Маршрут:  гр. Главиница - с. Падина - с. Ножарево - с. Калугерене - гр. Главиница

        Обособена позиция №6:Маршрут:гр. Главиница - с. Падина - с. Ножарево - с. Калугерене - гр. Главиница

        Обособена позиция №7:Маршрут:гр. Главиница - с. Калугерене - гр. Главиница

        Обособена позиция №8:Маршрут:гр. Главиница - с. Ст. Караджа - с. Осен - гр. Главиница

        Обособена позиция №9:Маршрут:гр. Главиница - с. Зафирово - с. Дичево с. Сокол - гр. Главиница

        Обособена позиция №10:Маршрут:гр. Главиница - с. Коларово - с. Богданци - с. Косара - с. Зафирово - гр. Главиница

        Обособена позиция №11:Маршрут:с. Зафирово - с. Косара - с. Богданци - с. Зафирово

        Обособена позиция №12:Маршрут:с. Зафирово - с. Богданци - с. Зафирово

        Обособена позиция №13:Маршрут:с. Зафирово - с. Коларово - с. Зафирово

Индивидуален номер на процедурата: 0001125
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 89420.82 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Хасан Хасан
  • Телефон/и за контакт: 086 362128
Документи