Община Главиница

„Текущ ремонт на вътрешна водопроводна мрежа, село Богданци, община Главиница.“

Дата и час на публикуване: 2016-07-12 14:15:20Последна промяна: 2016-07-12 14:12:21
АОП номер: 00368-2016-0006 Статус: затворена

"Текущ ремонт на вътрешна водопроводна мрежа, село Богданци, община Главиница."

С цел подобряване условията на живот на живущите в с. Богданци се предвижда текущ ремонт на част от водопроводна мрежа в рамките на населеното място.

Индивидуален номер на процедурата: 0001038
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Богданци
Прогнозна стойност: 34660.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-10 14:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2040
Документи